Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Svinica.

Deň matiek

Milé naše mamky a babky,druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne osláviť Váš sviatok, myslímena Vás v mene lásky, ktorú preukazujete svojim deťom. Chceme Vám aspoň touto cestouúprimne poblahoželať k Vášmu sviatku a zaželať Vám veľa lásky, trpezlivosti, dobrotivosti,porozumenia a materinskej nežnosti, ktoré v rodine rozdávate.Ďakujeme vám… Čítať viac

Usmernenie ZŠ a MŠ

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Oznam – vodovod

Oznam  o  pokračovaní  výstavby   vodovodu  v  obci  Svinica Na základe uzatvorenej zmluvy o pridelení finančných prostriedkov na realizáciu výstavby rozvodu pitnej vody v našej obci Vám oznamujeme, že s výkopovými prácami sa začne pravdepodobne dňa 26.11.2020  vo  štvrtok.  Stavba  bude pokračovať v tomto  roku tam, kde bola ukončená,  pri  rodinnom  dome  súp. č.  35  a bude  pokračovať  pozdĺž  Svinického  potoka … Čítať viac

Celoplošné testovanie

Vážení občania,do celoplošného testovania obyvateľov v dňoch 31.10.2020-1.11.2020 sa v našej obci zapojilo 598 občanov. V obci bol k dispozícii jeden zdravotný tím na jednom odbernom mieste.Týmto vyjadrujeme poďakovanie zdravotníkom, dobrovoľníkom, administratíve, príslušníkovi PZ a profesionálnemu vojakovi, ktorý bol zodpovedný za priebeh akcie celoplošného testovania.Ďalej chceme poďakovať všetkým občanom za disciplínu, trpezlivosť a účasť.