Deň matiek

Milé naše mamky a babky,
druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne osláviť Váš sviatok, myslíme
na Vás v mene lásky, ktorú preukazujete svojim deťom. Chceme Vám aspoň touto cestou
úprimne poblahoželať k Vášmu sviatku a zaželať Vám veľa lásky, trpezlivosti, dobrotivosti,
porozumenia a materinskej nežnosti, ktoré v rodine rozdávate.
Ďakujeme vám za Vaše ľudské vlastnosti, ktoré sú jedinečné práve pre matky. Úprimná vďaka
a úcta nech poteší srdce každej z Vás,
Prajeme Vám krásnu sviatočnú nedeľu venovanú matkám.
Krásny deň matiek.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu OÚ. Povolenie je len na použitie odkazu na originálny článok.

Zverejnené 7. mája 2021.
Bez úpravy .