Ekumenická novoročná bohoslužba

Ďakujeme vdp. farárom za prípravu ekumenickej bohoslužby a všetkým zúčastneným za účasť.

Zverejnené 9. januára 2023.
Bez úpravy .