Ekumenická novoročná bohoslužba

9.1.2023 zverejnil/a svinica_obec.

Ďakujeme vdp. farárom za prípravu ekumenickej bohoslužby a všetkým zúčastneným za účasť.