Oznam MŠ a ZŠ

Kategória  

Riaditeľka MŠ vo Svinici a zriaďovateľ MŠ vo Svinici oznamuje rodičom detí, navštevujúcich MŠ, že na základe nariadení MŠVVaŠ SR a pokynov Spoločného školského úradu v Bidovciach sa prevádzka v materskej škole plánuje obnoviť 25. januára 2021. O zmenách Vás budeme informovať.
V zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ a s ohľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19, by mali byť pred nástupom do predškolského zariadenia otestovaní zamestnanci a rodičia detí.
Informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu zmeniť. V prípade otázok kontaktujte riaditeľku MŠ na tel. č. 055/6965513.

Pre ZŠ – od 11. 1. do 25. 1. 2021 – (pre 1. a 2. stupeň) prebieha dištančné vzdelávanie. V prípade otázok kontaktujte riaditeľa ZŠ na tel. č. 055/6965287.

Od 25. 1. 2021 (plánované)

  1. stupeň ZŠ – bude prebiehať prezenčné vzdelávanie po testovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy.
  2. stupeň ZŠ prebieha dištančné vzdelávanie

Žiaci 2. stupňa ZŠ bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu sa vzdelávajú prezenčne v skupine (1 učiteľ a 5 žiaci) po testovaní zamestnancov školy.

Od 22.1. do 24. 1.2021 – plánované testovanie (môže sa zmeniť)

Od 25. 1. 2021 (plánované)

1.stupeň ZŠ – bude prebiehať prezenčné vzdelávanie po testovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

2.stupeň ZŠ – bude prebiehať prezenčné vzdelávanie po testovaní zákonných zástupcov, zamestnancov a žiakov školy.

Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca 2021.

Testovanie žiakov 5. ročníka sa ruší. Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna 2021.

Zverejnené 14. januára 2021.
Bez úpravy.