Obaľovačka živičných zmesí-nové prejednanie veci a zaslanie zámeru

Zverejnené 16. januára 2019.
Upravené 3. marca 2020.