Obaľovčka živičných zmesí – upustenie od vypracovanie správy o hodnotení

Zverejnené 24. januára 2017.
Upravené 4. marca 2020.