Preskočiť na obsah

Obnova židovského cintorína II.

Zverejnené 4.10.2021.

Milí priatelia,

radi by sme s Vami opäť zdieľali radosť z toho, že sa nám podarilo pokračovať v obnove židovského cintorína v našej obci. V auguste sme sa na cintoríne stretli niekoľkokrát, aby sme pokračovali v začatom diele. Vďaka Bohu a nasadeniu bratov i sestier z nášho cirkevného zboru a našich priateľov, sme vyčistili ďalšie náhrobné kamene, ešte našli zapadnuté a zabudnuté, postavili ich, upevnili, aby mohli byť pripomenutí z Božieho ľudu tí, na ktorých sa už zabudlo, ktorí žili tu, kde žijeme dnes my. 

Dejiny a pamäť sú v judaizme neoddeliteľné. Židovská minulosť nie je chápaná ako sled chronologicky zoradených udalosti, ale ako neprerušovaná tradícia. Byť súčasťou židovskej histórie znamená praktikovať židovskú tradíciu. Nájsť v tejto tradícii zmysel znamená stať sa súčasťou zdieľanej pamäti. Je mi ľúto, že už medzi nami nemôžu žiť tí, ktorí by boli pre nás svedkami židovskej tradície, ktorá je tak vzácna aj pre nás, kresťanov. 

Radi by sme aspoň takto vzdali úctu každému zo židovského národa, kto žil v našej obci. Sme vďační za aspoň čiastočne obnovený židovský cintorín. Je to pokojné, tiché miesto, na ktorom môžeme vidieť náhrobné kamene, ktoré pretrvali veky. Tak dlho by mali trvať aj spomienky. Verím, že pohľad na židovský cintorín v našej obci nám pomôže uchovať spomienky na vzácnych ľudí zo židovského národa.

S vďačnosťou za možnosť poslúžiť dobrému dielu, 

Marianna Sláviková a Marek Molnár z Reformovaného cirkevného zboru vo Svinici