Oznam o pripojení vodovodu

Oznamujeme občanom obce, že na základe podpísaného dodatku o prevádzkovaní vodovodu v obci Svinica medzi VVS a.s. Košice a obcou Svinica je možné kontaktovať zákaznícke centrum VVS a.s. Košice ohľadom realizácie vodovodných prípojok a to rodinné domy súpisné číslo: 86 – 114 a súpisné číslo : 10- 34  .

Zverejnené 19. júna 2020.
Bez úpravy .