ZŠ – prezenčné vzdelávanie

Kategória  

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ vo Svinici, že na základe odporúčania RÚVZ v KE, od stredy 7. apríla prechádzame na prezenčné vzdelávanie podľa rozvrhu v škole.

Podmienka: 7 dňový negatívny test jedného zákonného zástupcu.

ŠKD: od 11:30 do 17:00 h.

www.ucimenadialku.sk

Zverejnené 31. marca 2021.
Bez úpravy.