Povolenie stavebného objektu

Zverejnené 6. decembra 2017.
Upravené 4. marca 2020.