Rozhodnutie MŽP o zrušení záverečného stanoviska

Zverejnené 19. novembra 2018.
Upravené 3. marca 2020.