Uzatvorenie multifunkčného ihriska

30.1.2023 zverejnil/a svinica_obec.

Zriaďovateľ obce oznamuje, že z bezpečnostných a technických príčin uzatváta multifunkčné ihrisko a neodporúča zdržiavať sa na nádvorí ZŠ a MŠ v čase po ukončení vyučovacích hodín.

Po ukončení prevádzkových hodín bude areál ZŠ a MŠ uzamknutý.

Dôrazne upozorňujeme rodičov maloletých detí, ale aj dospelú mládež, že poškodzovanie majetku obce bude riešené prostredníctvom právneho zástupcu obce a príslušných orgánov k vymáhaniu spôsobenej škody.