Veľkokapacitné kontajnery

Vážení občania,

v dňoch 9.5.2022 a 10.5.2022 budú v našej obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad na stálych miestach nasledovne :

09.05.2022 – parkovisko pri súpisnom čísle 191

lávka pri Svinickom potoku , súpisné číslo 85

10.05.2022 verejné priestranstvo pri súpisnom čísle 118 – výjazd na štátnu cestu

Svinický potok okolo súpisného čísla 288

rómska osada

Žiadame občanov, aby do VKK nevhadzovali odpad ktorý sa bežne vyváža z obce /komunálny odpad, triedený odpad/.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste odpad, ktorý sa nevmestí do VKK neukladali vedľa kontajnera. Do kontajnera nepatrí: okná, dvere, nábytok, gaučové súpravy, pneumatiky.

Zverejnené 2. mája 2022.
Upravené 12. mája 2022.