Preskočiť na obsah

Vianočná Svinica

Zverejnené 20.12.2023.

13.12.2023 vedenie obce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva zorganizovali podujatie „Vianočná Svinica“.

Podujatie sa začalo programom detí MŠ a ZŠ, vystúpením ŽSS Dubina a MSS Hrádek z Košického Klečenova. Po vystúpení na deti čakal Mikuláš s darčekmi.

Pre detičky boli pripravené tvorivé dielne a pre dospelých na nádvorí KD občerstvenie.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, či už poslancom, zamestnancom úradu, ale aj občanom ktorí priložili ruku k tejto myslíme si, že vydarenej akcii.