Zápisnica z krízového štábu obce

Zverejnené 19. júna 2020.
Bez úpravy .