Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Svinica.

Poďakovanie

POĎAKOVANIE Ďakujeme všetkým občanom obce, ktorí sa dňa 13. júla 2020 zúčastnili brigády v našej obci, ktorou sme chceli prispieť k skrášleniu a vyčisteniu verejných priestranstiev. Aj keď nás nebolo na prácu príliš veľa dúfam, že tých, ktorí robia v obci a za obcou „bordel“, bude čoraz menej. Ďakujeme.