Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Svinica.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Deň detí v MŠ

1. júna si už tradične pripomíname Deň detí. Aj toho roku si naša pani riaditeľka v spolupráci s p. učiteľkou pripravili pre našich najmenších deň plný hier a zábavy v priestoroch MŠ vo Svinici. Nakoniec, pozrite si to v nasledujúcich obrázkoch.

Deň matiek

Milé naše mamky a babky,druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne osláviť Váš sviatok, myslímena Vás v mene lásky, ktorú preukazujete svojim deťom. Chceme Vám aspoň touto cestouúprimne poblahoželať k Vášmu sviatku a zaželať Vám veľa lásky, trpezlivosti, dobrotivosti,porozumenia a materinskej nežnosti, ktoré v rodine rozdávate.Ďakujeme vám… Čítať viac

Oznam – vodovod

Oznam  o  pokračovaní  výstavby   vodovodu  v  obci  Svinica Na základe uzatvorenej zmluvy o pridelení finančných prostriedkov na realizáciu výstavby rozvodu pitnej vody v našej obci Vám oznamujeme, že s výkopovými prácami sa začne pravdepodobne dňa 26.11.2020  vo  štvrtok.  Stavba  bude pokračovať v tomto  roku tam, kde bola ukončená,  pri  rodinnom  dome  súp. č.  35  a bude  pokračovať  pozdĺž  Svinického  potoka … Čítať viac

Poďakovanie

POĎAKOVANIE Ďakujeme všetkým občanom obce, ktorí sa dňa 13. júla 2020 zúčastnili brigády v našej obci, ktorou sme chceli prispieť k skrášleniu a vyčisteniu verejných priestranstiev. Aj keď nás nebolo na prácu príliš veľa dúfam, že tých, ktorí robia v obci a za obcou „bordel“, bude čoraz menej. Ďakujeme.

Upozornenie

Na základe uznesenia poslancov OZ a na základe pripomienok PZ SR žiadame občanov obce, aby z verejného priestranstva ktoré priamo súvisí s miestnymi komunikáciami v obci, odstránili umelo vytvorené prekážky ako sú kamene, panely a rôzne betónové dlaždice pred svojimi nehnuteľnosťami. Obec ako správca miestnych komunikácií upozorňuje vlastníkov priľahlých nehnuteľností, že v prípade úrazu alebo… Čítať viac