Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Svinica.

Oznam – vodovod

Oznam  o  pokračovaní  výstavby   vodovodu  v  obci  Svinica Na základe uzatvorenej zmluvy o pridelení finančných prostriedkov na realizáciu výstavby rozvodu pitnej vody v našej obci Vám oznamujeme, že s výkopovými prácami sa začne pravdepodobne dňa 26.11.2020  vo  štvrtok.  Stavba  bude pokračovať v tomto  roku tam, kde bola ukončená,  pri  rodinnom  dome  súp. č.  35  a bude  pokračovať  pozdĺž  Svinického  potoka … Čítať viac

Poďakovanie

POĎAKOVANIE Ďakujeme všetkým občanom obce, ktorí sa dňa 13. júla 2020 zúčastnili brigády v našej obci, ktorou sme chceli prispieť k skrášleniu a vyčisteniu verejných priestranstiev. Aj keď nás nebolo na prácu príliš veľa dúfam, že tých, ktorí robia v obci a za obcou „bordel“, bude čoraz menej. Ďakujeme.

Upozornenie

Na základe uznesenia poslancov OZ a na základe pripomienok PZ SR žiadame občanov obce, aby z verejného priestranstva ktoré priamo súvisí s miestnymi komunikáciami v obci, odstránili umelo vytvorené prekážky ako sú kamene, panely a rôzne betónové dlaždice pred svojimi nehnuteľnosťami. Obec ako správca miestnych komunikácií upozorňuje vlastníkov priľahlých nehnuteľností, že v prípade úrazu alebo… Čítať viac

Oznam o pripojení vodovodu

Oznamujeme občanom obce, že na základe podpísaného dodatku o prevádzkovaní vodovodu v obci Svinica medzi VVS a.s. Košice a obcou Svinica je možné kontaktovať zákaznícke centrum VVS a.s. Košice ohľadom realizácie vodovodných prípojok a to rodinné domy súpisné číslo: 86 – 114 a súpisné číslo : 10- 34  .

Pani prezidentka vo Svinici

Dňa 28.5.2020 zavítala do našej obce prezidentka SR p. Zuzana Čaputová. Na svojej pracovnej ceste po Východnom Slovensku sa do programu stretnutí dostala aj situácia okolo extrémneho sucha, ktoré postihlo v tomto roku našu krajinu. V tejto súvislosti pani prezidentka navštívila našu obec, konkrétne stanicu SHMU, ktorá je umiestnená na svinickom potoku a diskutovala s expertmi Slovenského hydrometeorologického ústavu… Čítať viac

Oznam pre dôchodcov

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27. marca 2020 oznamujeme občanom obce v dôchdkovom veku, že v prípade potreby objednania potravín sa môžu obrátiť na Obecný úrad. Telefón: 055/6965 225.