Preskočiť na obsah

Obnovenie prevádzky v MŠ

Zverejnené
19. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. marca 2021 − 31. marca 2021

Riaditeľka MŠ vo Svinici, oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ vo Svinici, že od 22.3.2021 /pondelok/ bude obnovená prevádzka v MŠ. Týka sa to detí, ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní a nemôžu vykonávať prácu z domu.