Preskočiť na obsah

Otvorenie prevádzok MŠ a ZŠ

Zverejnené
4. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. februára 2021 − 15. februára 2021

Na základe usmernení MŠ SR a RÚVZ oznamujeme rodičom, ktorých deti navštevujú MŠ a ZŠ vo Svinici, že prevádzka škôl a školského klubu sa obnoví dňa 8.2.2021 /v pondelok/.

Ďalej upozorňujeme rodičov, že k zaradeniu detí do vyučovacieho procesu je povinný negatívny test na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu.