Pozvanie na zasadnutie OZ

Zverejnené
21. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. mája 2021 − 30. mája 2021

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu OÚ. Povolenie je len na použitie odkazu na originálny článok./