Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
26. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2021 − 28. februára 2021