Preskočiť na obsah

Skrášlime si svoju obec

Zverejnené
22. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo vo Svinici a starosta obce Svinica pozýva občanov obce, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijú na brigádu pri čistení a skrášlení verejných priestranstiev v obci. Brigáda sa uskutoční dňa 3. júla o 16.00 hod. so stretnutím pred Obecným úradom vo Svinici.

Príďte skrášliť našu obec a priestranstvá ktoré to potrebujú.