Úprava stránkových hodín

Zverejnené
14. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2021 − 31. decembra 2021

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu OÚ. Povolenie je len na použitie odkazu na originálny článok.