Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2020

Zverejnené
10. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2021 − 31. decembra 2021