Uznesenie vlády k obmedzeniam občanov

Zverejnené
26. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. októbra 2020