Uznesenie vlády z 28.10.2020

Zverejnené
30. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. októbra 2020