Preskočiť na obsah

Veľkokapacitné kontajnery

Zverejnené
21. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2021 − 30. apríla 2021

Vážení občania,

v dňoch 26.4.-28.4.2021 budú v našej obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad nasledovne:

26.4.2021 parkovisko pri súpisnom čísle 191

mostík pri súpisnom čísle 86

27.4.2021 verejné priestranstvo pri súpisnom čísle 287

verejné priestranstvo pri súpisnom čísle 118

28.4.2021 rómska osada

Žiadame občanov, aby do VKK nevhadzovali odpad ktorý sa bežne vyváža z obce /komunálny odpad, triedený odpad/.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste odpad, ktorý sa nevmestí do VKK neukladali vedľa kontajnera.