Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Upravené
04. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2020