Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou a oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK

Zverejnené
16. novembra 2022
Kategória

e-mailová adresa: podatelna@obecsvinica.sk

Prílohy

Žiadne prílohy.