Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Zverejnené
22. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2021 − 5. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy