Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. augusta 2022 − 28. augusta 2022
Kategória

Prílohy