Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
15. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2022 − 29. júna 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy