Oznámenie o verejnom prerokovaní ÚPD

Zverejnené
14. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2022 − 14. októbra 2022
Kategória

Prílohy