Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení TP

Zverejnené
2. januára 2024
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. f/ zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

29.12.2023

Bartolomej Vaško, nar.: 20.04.1957

Jana Vašková, nar.: 08.05.1968

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu  je  Svinica

V Svinici, 29.12.2023

Prílohy