Plánovaná odstávka elektriny 14.10.2021

Zverejnené
17. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. októbra 2021 − 15. októbra 2021
Kategória

Prílohy