Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
7. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2023 − 5. apríla 2023
Kategória

Prílohy