Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
22. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2022 − 5. augusta 2022
Kategória

Prílohy