Veľkokapacitné kontajnery

Zverejnené
6. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2021 − 4. novembra 2021
Kategória

Vážení občania,

v dňoch 11.10. a 12.10.2021 budú v našej obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad nasledovne na stálych miestach :

11.10.2021 – parkovisko pri súpisnom čísle 191

lávka pri Svinickom potoku , súpisné číslo 85

12.10.2021 verejné priestranstvo pri súpisnom čísle 118 – výjazd na štátnu cestu

Svinický potok okolo súpisného čísla 288

rómska osada

Žiadame občanov, aby do VKK nevhadzovali odpad ktorý sa bežne vyváža z obce /komunálny odpad, triedený odpad/.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste odpad, ktorý sa nevmestí do VKK neukladali vedľa kontajnera. Do kontajnera nepatrí: okná, dvere, nábytok, gaučové súpravy, pneumatiky.

Detaily

Prílohy