Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Svinica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva

ID: 2/2022 – Obec Svinica

6.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Serečin Vladimír

Dodávateľ Obec Svinica

Dodávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 00324761

Prílohy

Zmluva o dielo ARKA

ID: 7004-22 – ARKA-architektonická kancelária s.r.o.

28.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ ARKA-architektonická kancelária s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00594342

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla

Alphabet partner s.r.o.

31.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 1/2022 – Obec Svinica

30.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Dancák Ladislav

Dodávateľ Obec Svinica

Dodávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 00324761

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov

Združenie VIDIEK

25.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Združenie VIDIEK

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 45738220

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO

Ultima Ratio s.r.o.

25.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Ultima Ratio s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul.1. mája 709, 031 01 L.Mikuláš

Dodávateľ - IČO 46862439

Prílohy

Zmluva o dielo č. 20220228

NOVICOM s.r.o.

15.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ NOVICOM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slivník 61, 076 12 Slivník

Dodávateľ - IČO 36591891

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve

ID: 0108/VSD/2022 – Východoslovenská distribučná

4.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na VO-Dobudovanie infraštruktúry v obci Svinica

23.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

Vranovský útulok pre psov

21.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Vranovský útulok pre psov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravy

ZŠ s MŠ Bidovce

16.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ ZŠ s MŠ Bidovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

24.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy