Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Svinica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mesto Košice

Objednávateľ - Sídlo Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Objednávateľ - IČO 00691135

Dodávateľ Obec Svinica

Dodávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 00324761

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 53812948

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.12.2022

Suma s DPH 620 115,72 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ NOVICOM

Dodávateľ - Sídlo 61, 076 12 Slivník

Dodávateľ - IČO 36591891

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č.20221215

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Základná škola s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce

Objednávateľ - Sídlo SNP 121, 044 47 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 51896133

Dodávateľ Obec Svinica

Dodávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 00324761

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ MARBU - VO 1, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice - mestská časť Západ

Dodávateľ - IČO 52827160

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 9 840,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Ultima Ratio, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 46862439

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 220,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Era Novum, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 71, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52556107

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ EUROVIA SK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dodávateľ - IČO 31651518

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č.4905.2062117DDV

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ MARBU - VO 1, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice - mestská časť Západ

Dodávateľ - IČO 52827160

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Ing. Ľubomír Šimko

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jantárova 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy