Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Svinica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 22/41/012/50

ID: 21/2022 – Úrad práce

14.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 042 11 Košice

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o dielo č. 20221025

ID: 18/2022 – NOVICOM s.r.o.

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ NOVICOM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slivník 61, 076 12 Slivník

Dodávateľ - IČO 36591891

Prílohy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie

ID: 17/2022 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo zo dňa 13.11.2002

ID: 19/2022 – Inžinierské

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Inžinierské, priemyselné a občianske stavby, spoločnosť s ručením obmedzeným

Dodávateľ - Sídlo Borodáčova 25, 040 17 Košice

Dodávateľ - IČO 36189421

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 20/2022 – Obec Svinica

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Reptová Mária

Dodávateľ Obec Svinica

Dodávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 00324761

Prílohy

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 14710508U01

ID: 2022/16 – Environmentálny fond

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2022/15 – HIREKON

18.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ HIREKON, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jahodová 42, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36473413

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2022/14 – Water Solutions

12.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Water Solutions, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jaseňová 3215/5, 010 07 Žilina

Dodávateľ - IČO 51941091

Prílohy

Dohoda o spolupráci ELENA

ID: 2022/13 – Košický samosprávny kraj

3.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ Košický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Dodávateľ - IČO 35541016

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2019

ID: 2022/12 – PLAYSYSTEM s..ro.

3.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ PLAYSYSTEM s..ro.

Dodávateľ - Sídlo Rampová 4, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36601411

Prílohy

Súvisiace dokumenty

2019-12-12-135708-Zmluva o dielo - Detsk ihrisko

Kúpna zmluva

ID: 2022/11 – Obec Svinica

22.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Sabatula Ľuboš

Dodávateľ Obec Svinica

Dodávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 00324761

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2022/10 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

22.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Svinica

Objednávateľ - Sídlo Svinica č. 282, 044 45 Bidovce

Objednávateľ - IČO 00324761

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy