Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Svinica.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznamujeme občanom obce, že v sobotu 25.11.2023 bude firma DAMILA Sečovce, predávať všetky druhy cestovín.

Predaj sa uskutoční pred Obecným úradom v čase od 10.00-11.00 hod. Potom červená dodávka prejde po obci. Kto má záujem o cestoviny, stačí ak zavesí tašku na bránku a auto zastaví a zatrúbi.

Prílohy

Popis

Dňa 01.11.2023 bude VVS a.s. závod Košice, odstraňovať poruchu na zásobnom vodovodnom  potrubí v obci Ďurkov . Bez vody bude II. tlakové pásmo v obci Ďurkov a celá obec Svinica ,v čase od 01.11.2023 22:30 hod., do 02.11.2023, 05:00 hod.

Prílohy

Popis

Obec Svinica, v zastúpení starostom obce , poslanci OZ Vás pozývajú na zapálenie vatry pri príležitosti osláv 79. výročia Slovenského národného povstania, dňa 28.08.2023 o 19.30 hod. za miestnym ihriskom.

Všetci ste srdečne vítaní.

Prílohy

Popis

Upozorňujeme rodičov detí , že vstup na detské ihrisko majú iba deti do 10 rokov a to v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. Deťom a mládeži nad 10 rokov vstup na ihrisko nie je povolený. Dochádza k ničeniu a devastovaniu zariadenia na detskom ihrisku. V prípade poškodenia zariadenia, bude vymáhaná škoda od rodičov detí, ktoré nemajú povolený vstup na detské ihrisko.