Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Svinica.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

!!!! Vážení občania, prenajímatelia pôdy !!!!,

na základe výzvy, ktorá nám bola doručená od Agrárnej komory Vás upozorňujeme na zvláštne listy, ktoré sú doručované do Vašich schránok. Obsahom je odkúpenie pôdy alebo Vášho podielu pôdy.
Na základe tejto skutočnosti Vás prosíme o opatrnosť a prezieravosť. V prípade predaja a prenájmu pôdy si prosím preverte komu pôdu či podiel predávate alebo prenajímate.
Robte to preto, aby naše životy neovplyvňovali subjekty ktoré sú z cudzej krajiny, nepodnikajú na Slovensku a ani tu nežijú. Aby nám to nebolo jedno….
https://www.kopaniciarskenoviny.sk/majitelia-pozemkov-si-v-schrankach-nachadzaju-zvlastne-ponuky-na-odpredaj-pody/

https://www.staratura.sk/item/upozornujeme-obcanov-na-listy-k-odpredajom-pozemkov/

Prílohy

Popis

Dňa 05.03.2024 /utorok/, budú v priebehu dňa naši zamestnanci lepiť nálepky FÚRA 2024 na zberné nádoby v obci. Prosíme občanov obce, aby po vyprázdnení nádoby na komunálny odpad, tieto neodkladali do svojich dvorov, ale nechali na ulici. Ďakujeme.

Prílohy

Popis

Dňa 19.02.2024 – pondelok, v čase od 8.00 – 16.00 hod. bude z dôvodu výstavby kanalizácie prekopaná cesta pri objekte spoločnosti AGROK.

Cesta bude úplne neprejazdná, preto žiadame občanov, aby uvedenú skutočnosť vzali na vedomie a prispôsobili prejazdnosť cez uvedenú komunikáciu vzniknutej situácii.

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. f/ zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

29.12.2023

Bartolomej Vaško, nar.: 20.04.1957

Jana Vašková, nar.: 08.05.1968

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu  je  Svinica

V Svinici, 29.12.2023

Prílohy

Popis

Oznamujeme občanom obce, že v sobotu 25.11.2023 bude firma DAMILA Sečovce, predávať všetky druhy cestovín.

Predaj sa uskutoční pred Obecným úradom v čase od 10.00-11.00 hod. Potom červená dodávka prejde po obci. Kto má záujem o cestoviny, stačí ak zavesí tašku na bránku a auto zastaví a zatrúbi.