Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Svinica.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Dňa 01.11.2023 bude VVS a.s. závod Košice, odstraňovať poruchu na zásobnom vodovodnom  potrubí v obci Ďurkov . Bez vody bude II. tlakové pásmo v obci Ďurkov a celá obec Svinica ,v čase od 01.11.2023 22:30 hod., do 02.11.2023, 05:00 hod.

Prílohy

Popis

Obec Svinica, v zastúpení starostom obce , poslanci OZ Vás pozývajú na zapálenie vatry pri príležitosti osláv 79. výročia Slovenského národného povstania, dňa 28.08.2023 o 19.30 hod. za miestnym ihriskom.

Všetci ste srdečne vítaní.

Prílohy

Popis

Upozorňujeme rodičov detí , že vstup na detské ihrisko majú iba deti do 10 rokov a to v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. Deťom a mládeži nad 10 rokov vstup na ihrisko nie je povolený. Dochádza k ničeniu a devastovaniu zariadenia na detskom ihrisku. V prípade poškodenia zariadenia, bude vymáhaná škoda od rodičov detí, ktoré nemajú povolený vstup na detské ihrisko.

Prílohy

Popis

Oznamujme občanom, že v dňoch od 11.07.2023 do 14.07.2023 sa budú realizovať vodovodné prípojky a to od súpisného čísla 4 po súpisné číslo 2. Práce budú prebiehať v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Žiadame najmä občanov obce ktorí obývajú časť obce „Pod kalapom“, aby uvedenú skutočnosť vzali na vedomie.