Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Svinica.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou a oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK

16.11.2022

Prílohy

Popis

e-mailová adresa: podatelna@obecsvinica.sk