Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Svinica

Osídlenie obce je veľmi staré, najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z mladšej doby kamennej ( neolit – 4.500 rokov p.n. l.) z lokality Čontoše. Spôsob života poľnohospodárskej usadlosti je zaradený do okruhu kultúry východnej lineárnej keramiky. Z toho istého obdobia pochádzajú nálezy kamenného žarnova a úštiepkov, ktoré sa našli v potoku. Bohaté sú aj nálezy z obdobia neoliatu, doby bronzovej i železnej, no najbohatšie zo stredoveku.

1276

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka pochádzajúca z roku 1276 je povolením kráľa Ladislava vydaným pre Ethuruha, syna Juraja ponechať časť jeho majetkov svojej žene a dcére.

1293

V roku 1293 pripadla väčšina majetkov po Ethuruhovi Petrovi, zvanému Petheuch, synovi Petra jeho brata. Po ňom priberá prímenie Petho-Szinye, Petew-Zinye.

1427

Ľudnaté sídlo

Obec patrila medzi významné ľudnaté sídla, už v roku 1427 mala podľa portálneho súpisu 70 port.

1384

Majetky

V roku 1384, po smrti Jána, syna Petheucha, posledného mužského potomka rodu pripadli majetky korune. Kráľovná ich darovala päťkostolskému biskupovi Valentínovi, ktorý ich v roku 1390 vymenil s kráľom a ten ich následne daroval Mikulášovi z Perina

14st

Právo mýta

 Právo mýta nadobudla koncom 14. storočia a mala ho ešte aj v druhej polovici 15. storočia, kedy sa spomína ako mestečko (oppidum ). Koncom 16.storočia patrila väčšina majetkov obce Jurajovi Homonnaymu a od roku 1601 bola príslušenstvom hradu Trebišov.

18st

V 18. storočí ju vlastní gróf Vasa, po nich ju získavajú zemepanské šľachtické rody Szirmayovcov, Barczaiovcov, gróf Apponyi, predikátor Ištván Lengyel, nakoniec poľský gróf Klobuszický od ktorého majetky kúpili Forgáčovci a pričlenili obec ku kaštieľu v Nižnej Kamenici.

1938

 V rokoch 1938-1945 bola obec pohraničnou slovenskou obcou.

1958

Povojnové obdobie

V povojnovom období bolo súkromné roľnícke poľnohospodárstvo socializované. Celo obecné jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1958. V ňom našla zamestnanie väčšina obyvateľov, ďalšia časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva neskôr našla prácu v Košiciach.

2020

Koronavírus

Názov obce sa odvodzuje od staroslovanského apelatívu svinbja. Predpokladá, že pôvodný názov mohol byť Svinia alebo Svinná a že k zmene došlo v dôsledku pomaďarčenia, niekedy na prelome 12.-13. storočia, po príchode zemepána maďarského pôvodu. Podľa historikov osada svojím názvom naznačuje, že jej obyvatelia boli chovateľmi ošípaných. Hypotézu podporuje bohatstvo okolitých dubových lesov bohatých na žaluď, potrebný na extenzívny chov ošípaných.

Genéza názvu obce:
1276 – in Zyna
1289 – Scine villa
1293 – Scynnae
1369 – Scywynia
1329 – Zywnae
1336 – Zyna
1337 – Zwenye villa
1347 – Zynie
1351 Scyne
1358 – Swinie
1406 – Zwynye poss.
1427 – Syna
1431 – Swynye, Zwynye poss.
1454 oppidum Swynye
1553 – Petew Zinye
1577 – Swynie
1773 – Swinicza, Sinye, Swinitz
1906 – Šviňica, Petöszinye