Preskočiť na obsah

Evanjelický kostol a. v.

Evanjelickí veriaci oddávna túžili mať v obci svoj chrám, čo sa podarilo zrealizovať v roku 1929 vďaka štedrej finančnej podpore Jána Vancáka, tunajšieho obyvateľa, ktorý žil roky v Amerike. Stavbu podporili zbierkou aj členovia Luteránskej synody v USA a svinickí veriaci a vysvätený bol v tom istom roku.

V tom čase došlo pod vplyvom Jána Vancáka k prechodu veriacich do americkej synodálnej cirkvi, pričom nastali spory o konaní bohoslužieb v chráme. Doterajší verní evanjelici mali povolené od reformovanej cirkvi vlastné bohoslužby v reformovanom kostole a od cirkevnej vrchnosti vo vlastných domácnostiach. Vlastnícky však bol kostol v prospech svinických evanjelikov usporiadaný až za pôsobenia pána farára Samuela Velebného v roku 1968.

V roku 1957 bola vykonaná oprava kostola s odvodnením muriva, ďalšia v roku 1968. Dňa 21. septembra sa konala vysviacka biskupským administrátorom Jurajom Lukáčom, liptovským seniorom. Nasledujúca vysviacka sa uskutočnila po obnove kostola v roku 1979, a vykonal ju biskup Východného dištriktu Július Filo st. a senior Košického seniorátu Adolf Kevický.

Generálna oprava bola vykonaná v rokoch 1998/9. Charakter stavby možno charakterizovať ako historizujúci novorománsky a novoklasicistický sloh. Sieňový priestor má rovný strop a je uzatvorený polkruhovým uzáverom. Cirkev je filiálnou cirkvou evanjelického cirkevného zboru vo Vyšnej Kamenici.