Preskočiť na obsah

Ľudová architektúra

Zo zachovanej staršej architektúry sú to obytné dvoj a trojpriestorové rodinné domy, obdĺžníkového pôdorysu s logiou (gankom) a fiľarom, prikryté sedlovou strešnou konštrukciou s pálenou škridlou.

Murivo je kamenné, pôvodne bývalo aj valkové (hlinené tehly), v dávnejších dobách drevené s hlinou vymazanými medzerami. Fasáda je členená, okolo okien sú naznačené ozdobné ostenia.

Súčasťou dvora je ojedinele zachované hospodárske príslušenstvo (stodola, sýpka). Medzi najstaršie so značne zachovanými architektonickými prvkami a pôvodným štýlom patria domy č. 18, 22, 82, 87, 89 a 115.