Preskočiť na obsah

Rímsko-katolícky kostol Božského srdca

Bol vybudovaný veriacimi na podnet kaplána Róberta Arányiho Aulehlu, svinického rodáka, s podporou košického kanonika Konráda Lajosa.
Pozemok na výstavbu kostola darovala grófka Alžbeta Waldbott von Bassenheim, Forgách von Ghymes und Gács. Cirkevní kurátori Juraj Zajac a Jozef Boritaš venovali výstavbe kostola svoj čas a úsilie a tak z darov a ofier bol kostol vybudovaný v priebehu 1 roka.

S jeho výstavbou začal Andrej Rošatko v Deň Božieho srdca a v tom istom roku 14. októbra 1923, ho slávnostne vysvätil biskup Colbrie – Fischer. Finančná hodnota kostola bola vyčíslená na 250.000.- Kčs. Kamenná stavba v pseudohistorickom slohu mala pôvodne tehlovú dekoráciu, neskôr jej stavbe a fasáde dali charakter prvky neogotiky a moderny. Jednoloďový priestor má polygonálny uzáver presbytéria a loď je zaklenutá korýtkovou klenbou. Vstávaná veža mala pôvodne drevenú striešku, v roku 1969 v priebehu generálnej opravy kostola bola nahradená dnešnou.

Nový 530 kg zvon bol vyrobený v Nemecku a do veže ho inštalovali v roku 1973. Pôvodne bol v kostole oltár Najsvätejšieho srdca Ježišovho, vľavo bočný oltár Márie Lurdskej, darovaný Róbertom Nejedlým. V jeho spodnej časti bol každoročne pred Veľkou nocou inštalovaný Boží hrob. Oproti tomuto oltáru na druhej strane bola kazateľňa s vchodom so sakristie, rozšírenej v roku 1954. Na chóre boli pôvodne varhany, v súčasnosti je tu umiestnený orgán. Na stenách klenby a v jej oblúku sa nachádzajú nástenné maľby.