Preskočiť na obsah

Stará fara reformovanej cirkvi

Farská budova stála v miestach dnešnej novej fary a kostola. Bola to jednopodlažná budova s 2 miestnosťami, komorou a predsieňou. Pokrytá bola šindľom. Škola je zachovaná dodnes, no nie je využívaná. Je to jednopodlažná obdĺžníková stavba z kameňa, krytá škridlou, pôvodne šindľom. Od roku 1954, kedy bol ranogotický kostol uzavretý pre zlý stavebno-technický stav, slúžila veriacim ako modlitebňa. V školskej budove bola 1 trieda, druhá veľká miestnosť služila ako byt učiteľa. Príslušenstvom budovy bola kuchyňa, komora a predsieň. Na opravu kalvínskej školy darovala v roku 1896 pri príležitosti 1000 rokov Uhorska 200 zlatých grófka Forgáchová.

Nový kostol reformovanej cirkvi bol vybudovaný v rokoch 1990 až 1998 v nádhernej polohe, situovaný pod kopcom, na ktorom stojí ranogotický kostol NKP. Je súčasťou komplexu s farskou budovou a pdkrovnou ubytovňou pre misie, ktorá ešte nie je ukončená.