Preskočiť na obsah

Zvonica stojí v centre starej obce pri potoku a bola postavená začiatkom 20. storočia, zrejme na mieste starej. Keďže ešte ani jeden z kostolov pri hlavnej ceste nestál a na kopec bolo ďaleko, vysoko a v zime bez prístupu, rozhodlo sa obyvateľstvo a obec pre toto riešenie.

Požiarna zbrojnica stála povyše zvonice, na pravej strane proti prúdu potoka. Prízemná budova mala strážnu vežičku, z ktorej hliadkovali hasiči v letnom období, najmä v čase žatvy. V 60 – tych rokoch bola v časti budovy zriadená kancelária miestneho národného výboru.